קבלת אזרחות ישראלית

קבלת אזרחות ישראלית

משרד עו"ד עמרי אזולאי מנוסה בייעוץ וטיפול בלקוחות רבים אותם ליווה בהצלחה בתהליך קבלת אזרחות ישראלית. עו"ד אזולאי בקיא בכל רזי חוק האזרחות ונוהל הטיפול בבקשת התאזרחות במשרד הפנים. בהתאם לכך, ביכולתו להתוות את הדרך המיטבית לקבלת האזרחות, כמו גם להתמודד עם הבעיות השונות שעלולות לצוץ במהלכה.

קרא עוד »
עורך דין משרד הפנים, עורך דין מנהלי, אזרחות ישראלית

חיים משותפים משרד הפנים

בישראל פועלת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים. תפקידה של ועדה מיוחדת זאת הינו לבחון את אותם מקרים חריגים וייחודיים, המצדיקים קבלת מעמד לאזרחים זרים מטעמים הומניטאריים, ואף לאשר מעמד בישראל לרבות מעמד תושב קבע. הוועדה הבינמשרדית פועלת כוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול בבחינת בקשות שונות למתן מעמד בישראל.

קרא עוד »
הסדרת מעמד לזרים - עורך דין לענייני הגירה

הסדרת מעמד לזרים – עורך דין לענייני הגירה

בישראל פועלת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים. תפקידה של ועדה מיוחדת זאת הינו לבחון את אותם מקרים חריגים וייחודיים, המצדיקים קבלת מעמד לאזרחים זרים מטעמים הומניטאריים, ואף לאשר מעמד בישראל לרבות מעמד תושב קבע. הוועדה הבינמשרדית פועלת כוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול בבחינת בקשות שונות למתן מעמד בישראל.

קרא עוד »
תביעת אבהות

הרקע למתן אשרה הומניטארית לזרים בישראל

לא קל לאזרח זר לקבל מעמד בישראל. אשרות שהייה מוענקות לזרים בישראל בהתאם למספר רב של קריטריונים, אשר נקבעים בנהלים סדורים ומפורטים של משרד הפנים. לדוגמה, בני זוג של אזרחים ישראלים או הורה קשיש של אזרח ישראלי, יהיו זכאים לקבל אשרת שהייה בתנאים מסוימים.

עם זאת, פעמים רבות ישנם מקרים מיוחדים, אשר מחד על פני השטח אינם עונים על כל הקריטריונים של נוהל כזה או אחר של משרד הפנים.

מאידך, ברור מכוח הנסיבות המיוחדות שלהם, שהם נושאים מאפיינים הומניטאריים מובהקים, המצדיקים מתן מעמד לאזרח הזר בישראל.

בדיוק בעבור מקרים חריגים שכאלה, משרד הפנים תיקן נוהל מיוחד, המאפשר לכל אדם להגיש בקשה לקבל אשרת שהייה בישראל מכוח נסיבות הומניטאריות מיוחדות.

תפקידה של הוועדה הבינמשרדית המיוחדת

בישראל פועלת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים. תפקידה של ועדה מיוחדת זאת הינו לבחון את אותם מקרים חריגים וייחודיים, המצדיקים קבלת מעמד לאזרחים זרים מטעמים הומניטאריים, ואף לאשר מעמד בישראל לרבות מעמד תושב קבע.

הוועדה הבינמשרדית פועלת כוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול בבחינת בקשות שונות למתן מעמד בישראל.

אשרה הומניטארית

נסיבות המצדיקות הגשת בקשה לאשרה הומניטארית

ישנן נסיבות שונות המוגדרות כהומניטאריות, ואשר מצדיקות הגשת בקשה לאשרה הומניטארית. בקשה כזו ראויה להיות מוגשת ואף עשויה להקנות מעמד בישראל במקרים כגון: אדם זר שחולה במחלה קשה ו/או נזקק לטיפול רפואי קריטי, עובד זר שהמטופל הסיעודי שלו תלוי בו, קרובי משפחה שהסדרת מעמדם תמנע הפרדה של התא המשפחתי, מעורבות של קטינים, נסיבות חיים קשות, עבירות שבוצעו על מבקש האשרה, וסוגיות הומניטאריות נוספות שלא מתקיים לגביהן נוהל מוסדר לקבלת מעמד בישראל.

כשמדובר על אשרות הומניטאריות, מדובר ברשימה פתוחה, כאשר הנסיבות יכולות להיות שונות לחלוטין בין מקרה אחד למשנהו. כל מקרה ייבדק ויידון על ידי הוועדה הבינמשרדית בהתאם לנסיבותיו ההומניטאריות הייחודיות.

חשיבות הגשת הבקשה לאשרה הומניטארית באמצעות עורך דין

מכיוון שקיימים טעמים הומניטאריים שונים המצדיקים הגשת בקשה לאשרה הומניטארית, חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה למשרד הפנים, אשר ייטיב לאבחן את הנסיבות ואת הסיכוי לקבל אשרה הומניטארית בגינן.

כמו כן, כאשר מדובר בהליך כה רגיש וגורלי, המחייב הבנה מעמיקה, הכוונה מקצועית ואישית וסבלנות רבה, הרי שליווי של עורך דין מהווה פרמטר מהותי הן ברמה הרגשית והן להשגת התוצאה המיוחלת.

למשרד עו"ד עמרי אזולאי יש מומחיות וניסיון בהגשת בקשות לקבלת אשרה מטעמים הומניטאריים, תוך מתן ייעוץ וליווי מקצועיים לאורך כל התהליך 

מידע נוסף לקריאה –