קבלת אזרחות ישראלית

קבלת אזרחות ישראלית

משרד עו"ד עמרי אזולאי מנוסה בייעוץ וטיפול בלקוחות רבים אותם ליווה בהצלחה בתהליך קבלת אזרחות ישראלית. עו"ד אזולאי בקיא בכל רזי חוק האזרחות ונוהל הטיפול בבקשת התאזרחות במשרד הפנים. בהתאם לכך, ביכולתו להתוות את הדרך המיטבית לקבלת האזרחות, כמו גם להתמודד עם הבעיות השונות שעלולות לצוץ במהלכה.

קרא עוד »
עורך דין משרד הפנים, עורך דין מנהלי, אזרחות ישראלית

חיים משותפים משרד הפנים

בישראל פועלת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים. תפקידה של ועדה מיוחדת זאת הינו לבחון את אותם מקרים חריגים וייחודיים, המצדיקים קבלת מעמד לאזרחים זרים מטעמים הומניטאריים, ואף לאשר מעמד בישראל לרבות מעמד תושב קבע. הוועדה הבינמשרדית פועלת כוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול בבחינת בקשות שונות למתן מעמד בישראל.

קרא עוד »
הסדרת מעמד לזרים - עורך דין לענייני הגירה

הסדרת מעמד לזרים – עורך דין לענייני הגירה

בישראל פועלת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים. תפקידה של ועדה מיוחדת זאת הינו לבחון את אותם מקרים חריגים וייחודיים, המצדיקים קבלת מעמד לאזרחים זרים מטעמים הומניטאריים, ואף לאשר מעמד בישראל לרבות מעמד תושב קבע. הוועדה הבינמשרדית פועלת כוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול בבחינת בקשות שונות למתן מעמד בישראל.

קרא עוד »
קבלת אזרחות ישראלית

קבלת אזרחות ישראלית – הבסיס למכלול זכויות

אזרחות הינה המעמד הנורמטיבי הגבוה ביותר שאדם יכול לשאוף אליו. המעמד האזרחי של האדם אמנם מחייב אותו בחובות שונות, אך מצד שני מקנה לו גם זכויות רבות.

הוצאת אזרחות ישראלית מעניקה למחזיק בה, בין היתר, זכויות סוציאליות מלאות, הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת, קבלת דרכון ישראלי ועוד.

מי זכאי לקבלת אזרחות ישראלית?

חוק האזרחות הוא הדין שמסדיר אפשרות לקבלת אזרחות בישראל, מגדיר מי זכאי לקבלת אזרחות ישראלית, ומונה מקרים שונים בהם אדם זכאי לה.

בישראל ניתן לקבל אזרחות מכוח חוק השבות – כל יהודי מכל מקום בעולם זכאי לקבל אזרחות ישראלית.

ניתן לקבל אזרחות ישראלית גם מכוח לידה או אימוץ – כל אדם שנולד להורה ישראלי או אומץ על ידו, יהיה זכאי באופן אוטומטי לאזרחות ישראלית. אפשר לקבל אזרחות גם מכוח נישואין – כך למשל, אזרח זר, שנשוי לאזרח ישראלי, זכאי לקבל אזרחות ישראלית לאחר שעבר את ההליך הנדרש מול משרד הפנים.

כמו כן, אזרחות ישראלית יכולה להינתן גם מכוח הענקה או מכוח שהייה בארץ.

קבלת אזרחות ישראלית

קבלת אזרחות בישראל

סעיף 5 לחוק האזרחות קובע כי אדם אשר שוהה במדינת ישראל, יכול להגיש בקשה לקבל אזרחות ישראלית, ואף עשוי לקבלה בכפוף לעמידתו במספר תנאים כדלקמן:

  • האדם נמצא בישראל.
  • שהה בישראל 3 שנים מתוך תקופה של 5 שנים שקדמה ליום בו הוגשה בקשתו.
  • זכאי לישיבת קבע בישראל.
  • השתקע או מתכוון להשתקע בישראל.
  • בעל ידע בסיסי בשפה העברית.
  • ויתר על אזרחותו הקודמת, או הוכיח שעם קבלת האזרחות הישראלית יוותר עליה.
  • אין מניעה פלילית או ביטחונית להעניק לו אזרחות.

על פי סעיף זה, אדם ששוהה בישראל לפחות 3 שנים מכוח אשרה זמנית או קבועה, גר בארץ, השתקע בה ואף מדבר עברית במידה סבירה – יוכל להגיש בקשה להתאזרחות. מאידך, אין כל ערובה לכך שכל אדם ששהה והשתקע בארץ במשך 3 שנים יקבל מעמד של אזרח לאחר.

בנוסף, חוק האזרחות מקנה לשר הפנים סמכות להעניק אזרחות גם לאנשים שאינם ממלאים את הוראות סעיף 5 באופן מלא. לדוגמה, סעיף 6 לחוק קובע כי מי שעשה בצה"ל שירות של 18 חודשים לפחות, יוכל לקבל אזרחות גם מבלי שימלא את כל הוראות סעיף 5.

בשורה התחתונה – מדובר בתהליך מורכב ביותר. עורך דין אזרחות ישראלית יידע להתמודד עם ההליך בצורה מקצועית ונכונה ועל כן מומלץ מאוד לקבל סיוע משפטי.

בסופו של תהליך ואם המבקש יימצא כזכאי לאזרחות, הוא יידרש להתחייב למדינת ישראל בשבועת אמונים ולהצהיר על נאמנותו, ורק אז תיכנס אזרחותו לתוקף.

חשיבות הליווי של עורך דין אזרחות ישראלית עמרי אזולאי בהליך הוצאת אזרחות ישראלית

כפי שניתן להבין, קבלת אזרחות מכוח סעיף 5 הינה ארוכה ומורכבת, כאשר במהלך הדרך להוצאת אזרחות ישראלית המבקש עלול להיתקל במכשולים רבים.

מעבר לסבלנות הרבה הנדרשת, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין אזרחות ישראלית מנוסה ומיומן בתחום שיוכל להוביל את המבקשים להוצאת אזרחות ישראלית.

משרד עו"ד עמרי אזולאי מנוסה בייעוץ וטיפול בלקוחות רבים אותם ליווה בהצלחה בתהליך קבלת אזרחות ישראלית.

עו"ד עמרי אזולאי בקיא בכל רזי חוק האזרחות ונוהל הטיפול בבקשת התאזרחות במשרד הפנים. בהתאם לכך, ביכולתו להתוות את הדרך המיטבית לקבלת האזרחות, כמו גם להתמודד עם הבעיות השונות שעלולות לצוץ במהלכה.

אולי יעניין אותך גם: