קבלת אזרחות ישראלית

קבלת אזרחות ישראלית

משרד עו"ד עמרי אזולאי מנוסה בייעוץ וטיפול בלקוחות רבים אותם ליווה בהצלחה בתהליך קבלת אזרחות ישראלית. עו"ד אזולאי בקיא בכל רזי חוק האזרחות ונוהל הטיפול בבקשת התאזרחות במשרד הפנים. בהתאם לכך, ביכולתו להתוות את הדרך המיטבית לקבלת האזרחות, כמו גם להתמודד עם הבעיות השונות שעלולות לצוץ במהלכה.

קרא עוד »
עורך דין משרד הפנים, עורך דין מנהלי, אזרחות ישראלית

חיים משותפים משרד הפנים

בישראל פועלת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים. תפקידה של ועדה מיוחדת זאת הינו לבחון את אותם מקרים חריגים וייחודיים, המצדיקים קבלת מעמד לאזרחים זרים מטעמים הומניטאריים, ואף לאשר מעמד בישראל לרבות מעמד תושב קבע. הוועדה הבינמשרדית פועלת כוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול בבחינת בקשות שונות למתן מעמד בישראל.

קרא עוד »
הסדרת מעמד לזרים - עורך דין לענייני הגירה

הסדרת מעמד לזרים – עורך דין לענייני הגירה

בישראל פועלת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים. תפקידה של ועדה מיוחדת זאת הינו לבחון את אותם מקרים חריגים וייחודיים, המצדיקים קבלת מעמד לאזרחים זרים מטעמים הומניטאריים, ואף לאשר מעמד בישראל לרבות מעמד תושב קבע. הוועדה הבינמשרדית פועלת כוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול בבחינת בקשות שונות למתן מעמד בישראל.

קרא עוד »
שחרור עצור בנמל התעופה

מעצר תיירים בנמל התעופה

במעברי הגבול של מדינת ישראל פועל גוף ביקורת הנקרא "הממונה על ביקורת הגבולות". לגוף זה ישנה סמכות רחבה ביותר בכל הקשור להחלטה מי ייכנס בשערי המדינה וממי תימנע הכניסה ו/או תבוצע הרחקה.

ישנם מקרים רבים בהם תייר או תיירת שמגיעים לישראל בתום לב, מעוררים את חשדם של פקידי הממונה על ביקורת הגבולות.

במקרים כאלה, הממונה עלול להחליט על מעצרם של תיירים אלו ועל גירושם למדינה ממנה הגיעו. לא פעם הליך כזה של מעצר וגירוש נעשה ללא כל אזהרה או נימוק ואף בניגוד לחוק.

כתוצאה מכך נגרם עוול נוראי לאותה תיירת או תייר מסורב כניסה לישראל, כמו גם לאזרח ישראלי אשר ממתין בארץ לבואם.

במשרד עו"ד עמרי אזולאי אנו מטפלים בשחרורם של תיירים אלו מהמעצר, כאשר המהלך כולל גם אפשרות לערער על החלטת הממונה על ביקורת הגבולות בפני בית הדין לעררים, שהינו הגורם המוסמך לדון בערעורים על החלטות הממונה.

מעצר מנהלי וגירוש של שוהים בלתי חוקיים בישראל

שחרור עצור בנמל התעופהעל פי סעיף 13 לחוק הכניסה לישראל, אדם שאיננו אזרח ישראלי או עולה חדש, ושוהה בארץ ללא אשרה ברת תוקף, נחשב לשוהה שלא כדין.

כל מי שנתפס כשוהה בישראל באופן לא חוקי, עלול להילקח למעצר מנהלי כדי להבטיח שגירושו יתבצע בפועל.

לפני גירוש אזרח זר מישראל יש לקיים הליך שימוע בפני הממונה על ביקורת הגבולות, שבסיומו מוציא כנגדו צו הרחקה.

בדרך כלל מתלווה לכך גם הוצאת צו משמורת, אשר מורה על החזקתו של השוהה הבלתי חוקי במעצר בשדה התעופה עד לגירושו מתחומי הארץ.

בסמכותו של הממונה על ביקורת הגבולות לשחרר בערבות את העצור עד שיצא באופן עצמאי מישראל.

חשוב לציין כי לא ניתן לגרש את האדם באופן מיידי, אלא רק לאחר 3 ימים מהוצאת צו ההרחקה, אלא אם כן האדם עצמו הסכים לגירוש.

כאן המקום לציין כי אם אדם שנלקח למעצר בשדה התעופה, מסרב לחתום על הסכמה להרחקתו, אין בכך כדי להשפיע באופן שלילי על עניינו. לפיכך, מומלץ שלא לחתום על הסכמה כזו.

חשיבות הפנייה לעו"ד לטיפול בשחרור ממתקן המעצר

במקרים מסוימים ניתן למנוע את הגירוש על ידי פנייה מיידית לעורך דין המנוסה בתחום זה. עורך הדין יכול להגיש ערר דחוף לבית הדין לעררים, על מנת לקבל צו לעיכוב הגירוש, שבעקבותיו יכולה להתקבל החלטה על שחרור העציר וכניסתו חזרה לישראל.

ישנם מקרים המאפשרים לעורך הדין זמן פעולה ארוך יותר, כאשר הגירוש מתעכב מעבר ל-72 שעות בנסיבות כגון: דרכון שאינו בתוקף, מצב בריאותי שלא מאפשר טיסה, עיכוב במציאת טיסה ליעד הנדרש ועוד.

במצב דברים כזה, העצור זכאי לעמוד בפני בית הדין לביקורת משמורת, שתפקידו לבחון אם יש להחזיקו במתקן המעצר עד לגירושו, או שניתן לשחרר אותו בערבות או בתנאים מסוימים אחרים.

בית הדין לביקורת משמורת אינו יכול לבטל את צו ההרחקה, שכן סמכות זו נתונה בידי בית הדין לעררים. עם זאת, במקרים רבים כאשר הוא מורה על שחרור ממעצר, עורך הדין יוכל להסדיר את המשך השהייה של העצור בישראל על ידי פנייה למשרד הפנים וללא הליך משפטי נוסף.

עו"ד עמרי אזולאי מנוסה ובקיא בהליכי שחרור עצורים ממתקן המשמורת באמצעות פנייה לבית הדין לביקורת משמורת, ובהגשת עררים לבית הדין לעררים במטרה להשיג צו עיכוב לגירוש.