קבלת אזרחות ישראלית

קבלת אזרחות ישראלית

משרד עו"ד עמרי אזולאי מנוסה בייעוץ וטיפול בלקוחות רבים אותם ליווה בהצלחה בתהליך קבלת אזרחות ישראלית. עו"ד אזולאי בקיא בכל רזי חוק האזרחות ונוהל הטיפול בבקשת התאזרחות במשרד הפנים. בהתאם לכך, ביכולתו להתוות את הדרך המיטבית לקבלת האזרחות, כמו גם להתמודד עם הבעיות השונות שעלולות לצוץ במהלכה.

קרא עוד »
עורך דין משרד הפנים, עורך דין מנהלי, אזרחות ישראלית

חיים משותפים משרד הפנים

בישראל פועלת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים. תפקידה של ועדה מיוחדת זאת הינו לבחון את אותם מקרים חריגים וייחודיים, המצדיקים קבלת מעמד לאזרחים זרים מטעמים הומניטאריים, ואף לאשר מעמד בישראל לרבות מעמד תושב קבע. הוועדה הבינמשרדית פועלת כוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול בבחינת בקשות שונות למתן מעמד בישראל.

קרא עוד »
הסדרת מעמד לזרים - עורך דין לענייני הגירה

הסדרת מעמד לזרים – עורך דין לענייני הגירה

בישראל פועלת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים. תפקידה של ועדה מיוחדת זאת הינו לבחון את אותם מקרים חריגים וייחודיים, המצדיקים קבלת מעמד לאזרחים זרים מטעמים הומניטאריים, ואף לאשר מעמד בישראל לרבות מעמד תושב קבע. הוועדה הבינמשרדית פועלת כוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול בבחינת בקשות שונות למתן מעמד בישראל.

קרא עוד »
תביעת אבהות

תביעת אבהות

הן בישראל והן במדינות אחרות השומרות על גבולותיהן מפני הגירה מאסיבי ו/או לא חוקית, יצירת קשרי זוגיות ומשפחה מהווה דרך חוקית לעקוף את מגבלות החוק ולזכות באשרת שהיה ממושכת ואפילו באזרחות.

על מנת להבטיח מחד גיסא התנהלות הומנית ורגישות ואי פגיעה בזכויות היסוד של אדם לבחור את בן/בת הזוג שלו על פי נטיית לבו ולנהל מערכת זוגית ומשפחתית, ומאידך גיסא שלא להעניק פרצה חוקית למבקשים לנצל זאת לטובת מעקף חוקי ההגירה, דורשת מדינת ישראל אסמכתאות מחמירות מאזרחים זרים המבקשים את הסדרת מעמדם מכורח סעיף זה.

הביולוגיה קבעה מצב המבדיל נשים מגברים בתחום ההורות: בעוד שהאם היא הנושאת את ההיריון והיולדת את התינוק ההורות שלה היא ברורה ומוחלטת, בעוד שזהות האב לוטה בערפל.

החוק בישראל מעניק אזרחות אוטומטית לתינוק שנולד בישראל כאשר אחד מהוריו לפחות הוא בעל אזרחות ישראלית.

כאשר ההורה הנוסף הוא אזרח מדינה זרה תידרש הוכחה לקשר שלו אל התינוק המתבצעת באמצעות בדיקת אבהות.

חשוב לציין כי החוק אינו מפלה ובמידה ואב ישראלי יצהיר על ילדו כבן לאזרחית זרה, באופן שלא ניתן יהיה להוכיח על ידי תיעוד היריון ולידה ורישום חוקי בבית החולים, תידרש גם האם לבדיקה גנטית להוכחת אימהותה.

יחד עם זאת מטבע הדברים מדובר במקרים נדירים במיוחד.

הורים שאינם נשואים

מעמד הרך הילוד נקבע על פי מעמדם של הוריו גם כאשר אלה אינם נשואים זה לזו.

זוג מעורב (אזרח ישראלי לצד אזרחית זרה או להיפך) המביא תינוק לעולם בישראל, מזכה אותו באזרחות ישראלית אוטומטית. נישואי ההורים אינם תנאי לקבלת האזרחות והסדרת מעמד התינוק ואינם נוגעים לכך.

רישום דת התינוק תבוצע בהתאם לדת האם ואף היא אינה מותנית בנישואי הוריו.

רישום במשרד הפנים

כאשר מדובר בשני בני זוג בעלי אזרחות ישראלית, נשואים או לא, המביאים תינוק לעולם, די בהצהרה שלהם על הורות לרך הילוד לצורך רישומם כהורי התינוק במשרד הפנים.

כאשר מדובר באם ישראלית ובאב בעל אזרחות זרה (גם אם שוהה כחוק בישראל במסגרת אשרת שהייה מכל סוג) יידרש האב להוכחת אבהותו במסגרת תביעת אבהות וביצוע בדיקה גנטית.

תביעת אבהות זו נדרשת ממנו על מנת לוודא כי לא מדובר בהצהרה שקרית המיועדת להשיג מעמד חוקי בישראל בניגוד לחוק.

תביעת אבהות מתייחסת לסיטואציה משפטית בה האב תובע את אבהותו על התינוק והכרה של מדינת ישראל בכך, לצורך הסדרת מעמדו החוקי בישראל.

חשוב לציין כי אזרח זר רשאי להגיש תביעת אבהות במידה והוא אכן אביו הביולוגי של תינוק הנולד לאם בעלת אזרחות ישראלית, גם ובמידה ואלו אינם מקיימים עוד קשר ומערכת זוגית.

יחד עם זאת תביעת אבהות גם אם מוגשת במטרה להסדיר את מעמדו החוקי של האב ולאפשר את המשך שהייתו בישראל נועדה לפני הכל להגן על התינוק, ולהבטיח שמירה על זכויותיו: הזכות לאב פעיל בחייו, הזכות לתמיכה כלכלית מאביו ועוד.

משמעות הדבר כי אזרח זר אשר הגיש תביעת אבהות במידה וזכה בה והוכיח קשר גנטי לתינוק יזכה בהסדרת מעמדו לצד מחויבות מלאה לתינוק בכל דבר ועניין.

בדיקה זו המתבצעת בהמשך להגשת תביעת אבהות מתבצעת על פי צו בית משפט, באמצעות בדיקה גנטית המתקיימת לאחר הלידה ומחייבת את שני בני הזוג בהכרה בתוצאותיה.

הליך זה אורך זמן רב וכולל מורכבות בירוקרטית ועל כן מומלץ להתחיל אותו כבר בשליש השני של ההיריון על מנת להבטיח את קיום הבדיקה והסדרת המעמד עם לידת התינוק.