קבלת אזרחות ישראלית

קבלת אזרחות ישראלית

משרד עו"ד עמרי אזולאי מנוסה בייעוץ וטיפול בלקוחות רבים אותם ליווה בהצלחה בתהליך קבלת אזרחות ישראלית. עו"ד אזולאי בקיא בכל רזי חוק האזרחות ונוהל הטיפול בבקשת התאזרחות במשרד הפנים. בהתאם לכך, ביכולתו להתוות את הדרך המיטבית לקבלת האזרחות, כמו גם להתמודד עם הבעיות השונות שעלולות לצוץ במהלכה.

קרא עוד »
עורך דין משרד הפנים, עורך דין מנהלי, אזרחות ישראלית

חיים משותפים משרד הפנים

בישראל פועלת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים. תפקידה של ועדה מיוחדת זאת הינו לבחון את אותם מקרים חריגים וייחודיים, המצדיקים קבלת מעמד לאזרחים זרים מטעמים הומניטאריים, ואף לאשר מעמד בישראל לרבות מעמד תושב קבע. הוועדה הבינמשרדית פועלת כוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול בבחינת בקשות שונות למתן מעמד בישראל.

קרא עוד »
הסדרת מעמד לזרים - עורך דין לענייני הגירה

הסדרת מעמד לזרים – עורך דין לענייני הגירה

בישראל פועלת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים. תפקידה של ועדה מיוחדת זאת הינו לבחון את אותם מקרים חריגים וייחודיים, המצדיקים קבלת מעמד לאזרחים זרים מטעמים הומניטאריים, ואף לאשר מעמד בישראל לרבות מעמד תושב קבע. הוועדה הבינמשרדית פועלת כוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול בבחינת בקשות שונות למתן מעמד בישראל.

קרא עוד »
עורך דין תביעת אבהות

על ההכרה באבהות בישראל ועל חשיבותה של תביעת אבהות

כל ילד שנולד בישראל, ללא יוצא מן הכלל, חייב להירשם ברשות האוכלוסין. רישום הילד כולל גם את ציון זהות הוריו. כאשר שם האב אינו מצוין ברישום, המשמעות המעשית הינה שלילד אין אב, שכן זהות האב אינה מוגדרת ואינה רשמית.

זהות האב וההכרה באבהות הינן בעלות חשיבות רבה, הן מבחינת החובות בהן נושא האב כלפי הילד ובמרכזן החובה למזונות, והן מבחינת הזכויות המוקנות לו מתוקף אבהותו.

בין זכויות אלו נמנות הזכות לראות את הילד, הזכות להיות מעורב בחייו, הזכות למשמורת ועוד. כל עוד אין קביעה חד משמעית באשר לזהותו של האב, אין אפשרות להעניק לו את הזכויות והחובות הללו ולכן חייב להתייעץ עם עורך דין תביעת אבהות.

 

הכרה באבהות של אזרח זר

על פי חוק האזרחות החל בישראל, כל ילד שנולד בארץ ואשר אחד מהוריו הינו ישראלי, זוכה לקבל אזרחות ישראלית באופן אוטומטי עם לידתו.

עם זאת, לצד ההכרה רשמית של המדינה באזרחותו של הילד, צריך שיהיו לו גם אב ואם מוכרים. כאשר שני הורי הילד הינם אזרחי ישראל, אף אם אינם נשואים, די בהצהרתם במשרד הפנים על כך שהינם הורי הילד, על מנת ששמותיהם יצוינו כהורים בתעודת הלידה של ילדם.

הבעיה מתעוררת כאשר האב הינו אזרח זר, שאינו נשוי לאם, או שהנישואין נערכו לפני פחות מ-300 ימים מהולדת התינוק, משמע – לאחר כניסת האם להריון. במקרה כזה, משרד הפנים יסרב לרשום את שם האב בתעודת הלידה של הילד באופן אוטומטי על סמך הצהרת אבהות בלבד, וידרוש הוכחות ברורות לאבהותו באמצעות בדיקה גנטית.
יצוין כי בדיקת אבהות נדרשת גם במקרים בהם האם הינה אזרחית זרה והאב ישראלי, מומלץ לקרוא מאמר בנושא הסדרת מעמד לבן זוג זר.

עורך דין תביעת אבהות

הרציונל שמאחורי עמדת משרד הפנים

במצב בו אם הילד הינה אזרחית ישראלית, ואילו האב אזרח זר, או להיפך, משרד הפנים נוטה לגלות חשדנות לגבי הצהרות בני הזוג על הורותם המשותפת, בעיקר כאשר הם לא נשואים. כך גם לגבי הצהרת אבהות בפרט.

מקורו של חשד זה הינו בניסיונות שנעשו בעבר מצד זוגות מעורבים, ששאפו למעשה להסדיר את המעמד של האב השוהה כאזרח זר בארץ באמצעות תביעת אבהות.

מכיוון שרישום אבהות במשרד הפנים בתעודת הלידה של הילד מקנה לו גם מעמד אזרחי מתוקף היותו נשוי או ידוע בציבור של האם – משרד הפנים אינו מוכן לבצע רישום כזה מבלי שההורים יוכיחו מעבר לכל ספק את זוגיותם ואת אבהותו של בן הזוג.

תביעת הכרה באבהות באמצעות עורך דין תביעת אבהות

תביעת אהבות הינה הליך הכרחי במקרה של אזרח זר המבקש להירשם כאבי הילד, כאשר הוא אינו נשוי לאם או שנישא לה לאחר תחילת ההיריון, וכך כאמור גם במצב יחסים זהה כשהאב הוא אזרח ישראלי והאם הינה זרה.

לצורך רישום אבהות במשרד הפנים, בני הזוג מחויבים ע"י משרד הפנים לעבור בדיקה גנטית אשר תאמת את טענת האב שאכן הוא אבי הילד. בדיקה כזאת, גם אם שני ההורים מסכימים לה, ניתן לבצע אך ורק באישור בית משפט. זאת באמצעות הגשת תביעה להכרה באבהות לבית המשפט, הכוללת בקשה מנומקת ומפורטת ולכך יש להתייעץ עם עורך דין תביעת אבהות.

הגשת תביעת האבהות והטיפול בה כרוכים בהליכים בירוקרטיים שעלולים להימשך לתקופה מסוימת, לפיכך כדאי לפתוח בתהליך מוקדם ככל האפשר. מומלץ להגיש את התביעה כבר במהלך הטרימסטר השני להריון (חודש 5-4 להריון), זאת בשאיפה שפסק הדין יתקבל בסמוך ללידת התינוק.

חשיבות הליווי של עו"ד עמרי אזולאי בתביעה להכרה באבהות

כמו כל הליך משפטי, גם תביעה להכרה באבהות כרוכה בסרבול בירוקרטי ובהצגת דרישות שונות ממגישיה. כאשר מדובר בבני זוג מעורבים, שלא תמיד מודעים לזכויותיהם ואין להם הכוונה הולמת לנימוק הבקשה – ההליך עלול להתארך ולהיתקל בקשיים.

הליווי המקצועי של עורך דין עמרי אזולאי ניתן לאורך כל הדרך, בייעוץ והכוונה טרם הגשת התביעה, בניסוח נימוקי הבקשה בצורה מושכלת ובמעקב על מהלך הטיפול בבקשה עד לאישורה.

עו"ד אזולאי עורך דין תביעת אבהות מכיר היטב את כל השיקולים העומדים בפני משרד הפנים ובית המשפט, ופועל בנחישות הנדרשת מול גופים אלה כדי להביא לאישור תביעת אבהות בדרך המהירה והיעילה ביותר.