קבלת אזרחות ישראלית

קבלת אזרחות ישראלית

משרד עו"ד עמרי אזולאי מנוסה בייעוץ וטיפול בלקוחות רבים אותם ליווה בהצלחה בתהליך קבלת אזרחות ישראלית. עו"ד אזולאי בקיא בכל רזי חוק האזרחות ונוהל הטיפול בבקשת התאזרחות במשרד הפנים. בהתאם לכך, ביכולתו להתוות את הדרך המיטבית לקבלת האזרחות, כמו גם להתמודד עם הבעיות השונות שעלולות לצוץ במהלכה.

קרא עוד »
עורך דין משרד הפנים, עורך דין מנהלי, אזרחות ישראלית

חיים משותפים משרד הפנים

בישראל פועלת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים. תפקידה של ועדה מיוחדת זאת הינו לבחון את אותם מקרים חריגים וייחודיים, המצדיקים קבלת מעמד לאזרחים זרים מטעמים הומניטאריים, ואף לאשר מעמד בישראל לרבות מעמד תושב קבע. הוועדה הבינמשרדית פועלת כוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול בבחינת בקשות שונות למתן מעמד בישראל.

קרא עוד »
הסדרת מעמד לזרים - עורך דין לענייני הגירה

הסדרת מעמד לזרים – עורך דין לענייני הגירה

בישראל פועלת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים. תפקידה של ועדה מיוחדת זאת הינו לבחון את אותם מקרים חריגים וייחודיים, המצדיקים קבלת מעמד לאזרחים זרים מטעמים הומניטאריים, ואף לאשר מעמד בישראל לרבות מעמד תושב קבע. הוועדה הבינמשרדית פועלת כוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול בבחינת בקשות שונות למתן מעמד בישראל.

קרא עוד »
נוהל הורה קשיש

מהו נוהל הורה קשיש?

נוהל הורה קשיש הינו אחד הנהלים הקבועים במשרד הפנים, לפיו אזרח ישראלי שיש לו הורה זר המתגורר מחוץ לישראל, יכול לבקש כי ההורה יגיע לחיות איתו בישראל ואף יקבל מעמד כחוק על כל המשתמע מכך.

זאת אך ורק אם ההורה עומד בתנאי הסף הבאים:

  • ההורה הינו קשיש, כשלענייננו מדובר בגבר מגיל 67 ומעלה או אישה מגיל 65.
  • ההורה הינו ערירי/בודד, דהיינו אין לו ילדים נוספים מחוץ לישראל ואין לו בן/בת זוג.

הנוהל מתייחס כמובן אך ורק להורה שאינו יהודי, שכן הורה יהודי זכאי לקבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות, ולכן אינו נזקק לנוהל הורה קשיש.
נוהל הורה קשיש מקנה להורה הזר מעמד אזרחי חוקי על כל המשתמע מכך, לרבות רישיון שהייה ורישיון עבודה.

בבסיס הנוהל עומד רציונל הומניטארי

נוהל הורה קשיש הינו בעל אופי הומניטארי מובהק. ראשית, הוא נועד לתת להורה העומד בתנאי הסף את האפשרות לחיות בקרבת בנו/בתו שהינם אזרחי ישראל ומתגוררים במדינה, כך שיוכלו לתמוך בו ככל הנדרש בגילו המתקדם.

זאת ועוד, לנוהל יש תכלית הומנית גם בהקשר לילדי אותו הורה, באשר הוא מאפשר להם לממש צורך טבעי של כל ילד לחיות בקרבת ההורה שלו, בעיקר כשמדובר באדם שגילו מתקדם.

זו הסיבה שאין בנוהל תנאי סף המחייב את הצורך של ההורה בטיפול ובסיעוד, למרות שהבן או הבת המבקשים לממש את הנוהל מחויבים לכך.

אפשר בהחלט לבקש ליישם נוהל הורה קשיש גם כאשר מדובר בהורה עצמאי ועובד. לראיה, האשרה הניתנת מכוח נוהל זה מעניקה להורה בין השאר גם הרשאה לעבוד בישראל ככל שירצה ויוכל.

ראו עוד על אשרות הומניטאריות

נוהל הורה קשישפרשנויות לתנאי הסף – הורה בודד

מטרתו של נוהל הורה קשיש הינה – קביעת שיטה וכללים למתן המעמד להורה, בהתאם לתנאי הסף המתייחסים לגילו ולעובדה שאין לו נוספים בחו"ל.

עם זאת, למרות הקביעה המתייחסת לעניין קיומם של ילדים נוספים, בתי המשפט בישראל קבעו לא אחת כי יש לפרש את הנוהל באופן שיחול גם על הורה שיש לו ילדים נוספים מחוץ לישראל, אך אלו לא נמצאים עימו בקשר, ואין לו אפשרות לקבל מהם תמיכה כלשהי.

במקרה כזה, יש להביא ראיות מספקות המעידות על כך שלהורה הקשיש אין כל קשר לילדו שנמצא בחו"ל. לרוב מדובר במשימה לא פשוטה, שכן כל מקרה שונה ממשנהו והדברים ניתנים לפרשנות רחבה.

זוהי רק אחת מהדוגמאות המשקפות את הצורך להיעזר בסוגיית נוהל הורה קשיש בעורך דין מומחה בתחום שיוכל לנהל את המערכה בצורה מקצועית מיטבית.

חשיבות הליווי של עו"ד מומחה בתחום

תהליך הגשת הבקשה לנוהל הורה קשיש רצוף בבעיות טכניות ופרוצדורליות למיניהן. מטבע הדברים כשמדובר בפרשיות סבוכות כגון אלה הקשורות בנוהל, משרד הפנים אינו מקל ראש ולבטח אינו מקל על המבקשים.

אלו נתקלים חדשות לבקרים בקשיים שונים שמוערמים עליהם. לא פעם הוועדה האמונה על בדיקת הבקשה עלולה לטעון שלא מדובר במקרה הומניטארי ושהמבקש אינו ראוי למימוש הנוהל מסיבות שונות ומשונות.

כמו כן, ישנם מקרים שמשרד הפנים אינו משתכנע מאמיתות המסמכים עליהם מבוססת הבקשה. אדם מן היישוב יתקשה מאוד לעמוד מול הרשויות ולסתור את הטענות וההחלטות השונות.

לפיכך, יש חשיבות רבה לקבל ליווי וסיוע משפטי מטעם עו"ד המכיר את הנוהל על כל פרשנויותיו והניואנסים שלו, ואף מכיר את התנהלות משרד הפנים ויודע להתנהל מולו באסרטיביות ובחוכמה הנדרשת.

יתרונות השירות של עו"ד עמרי אזולאי בהסדרת בקשה לנוהל הורה קשיש

משרד עו"ד עמרי אזולאי מצויד בידע ובניסיון הנדרש להתנהלות מול משרד הפנים בסוגיות שונות בכלל, ובסוגיית נוהל הורה קשיש בפרט.

עו"ד אזולאי מלווה את לקוחותיו משלב ההיכרות והייעוץ עוד לפני הגשת הבקשה, דרך כל השלבים, תוך התמודדות מקצועית מוצלחת עם כל הבעיות שצצות בדרך ומיצוי כל האפשרויות להסדרת מעמד ההורה.

אנו פועלים במטרה לבצע את הליך הסדרת המעמד להורה הקשיש באופן המהיר והמוצלח ביותר במקצועיות ללא רבב, בייעוץ צמוד ובלחימה ללא פשרות עד להשגת המיטב עבור הלקוחות.