קבלת אזרחות ישראלית

קבלת אזרחות ישראלית

משרד עו"ד עמרי אזולאי מנוסה בייעוץ וטיפול בלקוחות רבים אותם ליווה בהצלחה בתהליך קבלת אזרחות ישראלית. עו"ד אזולאי בקיא בכל רזי חוק האזרחות ונוהל הטיפול בבקשת התאזרחות במשרד הפנים. בהתאם לכך, ביכולתו להתוות את הדרך המיטבית לקבלת האזרחות, כמו גם להתמודד עם הבעיות השונות שעלולות לצוץ במהלכה.

קרא עוד »
עורך דין משרד הפנים, עורך דין מנהלי, אזרחות ישראלית

חיים משותפים משרד הפנים

בישראל פועלת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים. תפקידה של ועדה מיוחדת זאת הינו לבחון את אותם מקרים חריגים וייחודיים, המצדיקים קבלת מעמד לאזרחים זרים מטעמים הומניטאריים, ואף לאשר מעמד בישראל לרבות מעמד תושב קבע. הוועדה הבינמשרדית פועלת כוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול בבחינת בקשות שונות למתן מעמד בישראל.

קרא עוד »
הסדרת מעמד לזרים - עורך דין לענייני הגירה

הסדרת מעמד לזרים – עורך דין לענייני הגירה

בישראל פועלת הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטאריים. תפקידה של ועדה מיוחדת זאת הינו לבחון את אותם מקרים חריגים וייחודיים, המצדיקים קבלת מעמד לאזרחים זרים מטעמים הומניטאריים, ואף לאשר מעמד בישראל לרבות מעמד תושב קבע. הוועדה הבינמשרדית פועלת כוועדה מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול בבחינת בקשות שונות למתן מעמד בישראל.

קרא עוד »
עורך דין הגירה

מעמדה המיוחד של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי מצריך התייחסות אחראית ומפורטת בכל הנוגע לחוקי ההגירה לישראל, כאשר החוק לעתים מתקשה לראות כל מקרה לגופו, מה שמצריך ליווי וייעוץ של עורך דין הגירה.

עורך דין הגירה הוא עורך דין בתחום האזרחי המתמחה בנושאי קליטה, עליה הגירה של בעלי מעמדות שונים לישראל, בכוונה להשתקע בה באופן זמני או קבוע.

עורך דין הגירה הוא עורך דין המכיר את החוק על בוריו, אולם חשוב לא פחות מכך מכיר את העקרונות המנחים שהביאו לקביעת כל חוקי ההגירה, הרשויות השונות בראשן משרד הפנים ומערכת בתי המשפט והפסיקה העדכנית בנושא.

ככלל, מדינת ישראל פותחת את שעריה לכלל יהדות העולם, וזאת מכורח חוק השבות. יחד עם זאת אין משמעות הדבר כי כל קליטה של בעל שורשים יהודיים במדינת ישראל קלה היא, ולא אחת נדרש הליך הוכחה של יהדות המבקש.

לצד אלה קיימות לא מעט בקשות לאזרחות ישראלית שאינן מכורח חוק השבות, מסיבות שונות, כאשר אלה נדרשים לוותר על אזרחותם הנוספת כתנאי להליך ולקבלת האזרחות.

ככלל, בין אם מדובר בבקשה שהיה זמנית, בקשה לאישור עבודה, בקשה לשהייה ממושכת בשל צרכים רפואיים או בקשה לשהיית קבע ואף לאזרחות, מומלץ שלא לפנות אל הרשויות ללא סיוע של עורך דין הגירה, שכן עצם הפניה והצגת הבקשה הראשונית עשויה להיות מכרעת ללא הידע והניסיון המתאים.

בין תחומי העיסוק של עורך דין הגירה בישראל

עובדים זרים – במדינת ישראל קיימים כמה אלפים של עובדים אשר הגיעו לישראל ממדינות רומניה, מולדבה, הפיליפיניים, סין, תאילנד ומדינות נוספות.

עובדים אלו הגיעו במעמד חוקי ותחת אישור הרשויות, אולם באופן מוגבל. מטרת הגעתם המוצהרת היא שיפור מצבם הכלכלי באמצעות עבודה בתקופה קצובה, כאשר המדינה מאפשרת מעמד זה מכורח מחסור בעובדים בענפים מסוימים דוגמת ענף הטיפול או ענף החקלאות.

בעוד שבמעמד ההגעה והאישורים הראשוניים מטפל המעסיק המיועד בעזרת עורך דין הגירה, לעתים בשל נסיבות ורצון של המעסיק ו/או העובד עצמו יבקש העובד הסדרה של מעמדו החוקי בישראל, לתקופה נוספת או לצמיתות.

איחוד משפחות – איחוד משפחות עשוי להידרש בנסיבות שונות: עובד זר שזכה למעמד קבע חוקי ומבקש להתאחד עם בני משפחתו שבניכר, איחוד משפחות המתבקש על ידי ערביי ישראל המבקשים לאפשר את הגעתם של בני משפחה ממדינות אחרות, איחוד בין אחים שהופרדו בנסיבות שונות ועוד.

הטיפול באיחוד משפחות מעורר אמביוולנטיות בין ההכרה בצורך וההומניטריות לצד הרצון לשמור על גבולות המדינה ולשלוט בהגירה אליה. עורך דין הגירה מקצועי ומנוסה ידע לתת את הדעת על פי אופי המקרה, להנפיק את הבקשה בהתאם ולהגדיל את הסיכוי לאיחוד המיוחל.

פליטי מלחמה – סוגיה נוספת אתה מתמודדת מדינת ישראל ויוצרת בעיה הומניטרית היא הגירה לא חוקית של פליטי מלחמה לישראל. אמנת הפליטים הבינלאומית קובעת כי פליט הוא אדם הנמלט ממדינו בשל רדיפה על רקע דת, גזע, לאום או השקפה פוליטית, ורדיפה זו מעמידה את חייו בסכנה.

אמנת הפליטים הבינלאומית קובעת כי פליט אשר נכנס שלא כדין למדינה, לא יהיה חשוף למעצר אם פנה בהקדם בבקשה למקלט, וכן באם הגיע באופן ישיר ממדינה בה נשקפת לו סכנה.

ספורטאים ואומנים – במדינת ישראל קיימים ספורטאים, אומנים ובעלי מקצועות ייחודיים שזכו לאשרת כניסה ושהייה מוגבלת תחת תחום עיסוקם וחוזים שנחתמו עמם בשל כך, ועם השנים בעקבות היווצרות זיקה ולעתים גם קשרים משפחתיים מבקשים להציב עוגן ולהישאר בישראל.

משרדנו עומד לרשות לקוחות רבים ומציג ניסיון ומקצועיות לרבות קשר עם הרשויות והמוסדות, בתחום ההגירה החוקית במדינת ישראל, להסדרת אישורי שהייה, אישורי עבודה ומעמד קבע.